Inicijacija u svijet odraslih

Postoji jedna indijanska legenda o obredu kojim se dječak inicira u svijet odraslih muškaraca. Otac bi predvečer sina odveo duboko u šumu, stavio mu povez preko očiju, posjeo ga na panj koji bi pronašli u šumi. Dječak bi dobio uputu da ostane sjediti na tom panju bez skidanja poveza s očiju sve do izlaska sunca idući dan. Otac bi se oprostio s dječakom rekavši da će se vidjeti sutra, po izlasku sunca.
Nije bilo dozvoljeno plakati niti zvati pomoć. Dječak koji sljedeći upute dočeka jutro na panju postaje odrastao muškarac. O tom iskustvu nije bilo dozvoljeno pričati sa drugima.

Dječak bi s ocem došao do panja, uplašen, ne znajući što ga čega. Sjeo bi i čekao. Kako je vrijeme prolazilo i padao mrak strah je bivao sve veći. U tišini noći šumom su odzvanjali različiti zvukovi, krikovi, šumovi, životinje, vjetar… Noć bi potrajala beskrajno dugo.
A kad bi napokon osjetio prve zrake sunca na svom licu dječak bi skinuo povez s očiju. Tek tada vidio bi da je uz njega njegov otac, da nije otišao.
Na sličan način svatko od nas nikad nije sam…

Photo courtesy of Pixabay

 

ostavite svoj komentar