Kako se pripremiti za intervju za novi posao?

intervju

- raspitajte se o organizaciji koja raspisuje natječaj
- naučite i o poslu za koji se prijavljujete
- razmotrite svoje kvalifikacije za posao
- proučite još jednom svoj životopis
- pripremite odgovore na pitanja o sebi
- vježbajte intervju sa prijateljem

Kako izgledati
- budite uredni i čisti
- obucite se pristojno
- nemojte žvakati žvakaću gumu niti pušiti

 

Što ponijeti na intervju

- osobne isprave
- notes i olovku
- životopis
- adrese i preporuke mentora i suradnika
- neki od svojih prijašnjih radova

Dobro bi bilo…

- dođite na intervju prije dogovorenog vremena
- naučite ime sugovornika i rukujte se s njim
- pazite da ne tresete nogom dok pričate ili ne lomite prste
- ruke i noge neka miruju, nemojte previše mahati rukama dok pričate
- pripazite na izgled noktiju  (izgriženi nokti pričaju vašu priču kao i neuredni nokti ili pretjerano nalakirani)
- govorite književnim jezikom
- na pitanja odgovarajte kratko
- odgovarajte brzo, sigurno i spremno
- surađujte i budite susretljivi
- pitajte o poslu i organizaciji
- zahvalite sugovorniku

Pri testiranju
- dobro slušajte upute
- svako pitanje pažljivo pročitajte
- pišite čitko i uredno
- pazite na vrijeme
- ne pokušavajte prepisivati

ostavite svoj komentar