Uradite sami

  • Prebojite stari kofer

    Prebojila sam stari kofer Baka mi je neki dan dala stari kofer, već je bio sav pohaban i oni ga…