Medicinski otpad

Ne bacati u komunalni otpad…

Lijekovi kojima je istekao rok trajanja mogu postati nedjelotvorni te opasni po zdravlje konzumenta, te se stoga moraju odlagati u posebne spremnike i zbrinjavati termičkom obradom – spaljivanjem u posebnim spalionicama kako njihov sadržaj ne bi dospio u okoliš.
Stare lijekove ne smijemo bacati u komunalni otpad te WC školjku jer time možemo uzrokovati onečišćenje okoliša. Stare lijekove treba odnijeti u najbližu ambulantu, dom zdravlja ili ljekarnu i odložiti u za to specijalizirane spremnike.
Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o podrijetlu. U nekim ljekarnama stare lijekove preuzima osoblje, dok u drugima stare lijekove možete odložiti u posebno označene spremnike. Prije odlaganja starih lijekova u spremnike, obavezno pročitati upute za odlaganje starih lijekova koje su izložene na vidljivom mjestu u ljekarni.
Farmaceutske kuće periodično organiziraju akcije prikupljanja starih lijekova kako bi građani stekli uvid u pravilno zbrinjavanje istih Priključite se takvim akcijama, izdvojite stare, neiskorištene lijekove iz vlastite “kućne ljekarne” te ih pravilno zbrinite jer time osim što vodite računa o vlastitom zdravlju, također brinete o okolišu!

Oštre predmete – igle, lancete, štrcaljke, skalpele i tome slične oštre predmete koji su bili u kontaktu s pacijentom ili posebno infektivnim materijalom zabranjeno je odlagati u komunalni otpad!!!
Također, igle, šprice i ostale oštre predmete ne odnosimo u ljekarne jer iste nisu osposobljene za prihvat takve vrste otpada već ih odnosimo u najbliži dom zdravlja ili ambulantu gdje će isti biti pravilno zbrinuti. Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti morate odložiti igle, sprice i ostale oštre predmete u komunalni otpad pobrinite se da ih odložite i zatvorite u npr. posude od krema, staklene tegle i sl. kako biste spriječili potencijalni kontakt i ubod od strane treće osobe te na taj način spriječili potencijalnu infekciju i zarazu.
Ostali farmaceutski otpad – kreme i gelove, vitamine, tekućine i dr.razne farmaceutske preparate donesite na mjestu kupnje istih, odnosno do najbliže ljekarne, ambulante ili doma zdravlja.

Tekst preuzet sa www.recikliraj.hr 

ostavite svoj komentar