Pitanje

Pitanje nije – Možeš li?
Pitanje je – Hoćeš li?

ostavite svoj komentar