Tema "maligna oboljenja"

  • Suočeni s bolešću

    Bolest je samostan koji ima svoj red, svoju askezu, svoje tišine i svoja nadahnuća… O zdravlju ne razmišljamo previše sve…

    Datum objave: / Komentara: 0