Tema "pokretačka snaga"

  • Imati pokretačku snagu

    U nekome ili u nečemu… Svako od nas treba imati nešto (ili nekoga) što nas tjera naprijed, što nas podiže……

    Datum objave: / Komentara: 0