Tema "razgovor za posao"

  • Najčešće greške na razgovorima za posao

    Najveća greška je nepripremljenost osobe koja odlazi na intervju za posao. Kada niste dovoljno pripremljeni, ne znate što trebate pitati,…

    Datum objave: / Komentara: 0