Tema "roboti"

  • Roboti od konzervi

    Roboti su uvijek in… Od većih i manjih konzervi i raznih metalnih, plastičnih i inih dijelova (vijaka, opruga, metalnih pločica…

    Datum objave: / Komentara: 0