Vjernost sebi

Nadasve budi vjeran sebi.
W. Shakespeare

ostavite svoj komentar