Žurba

Mačevaoca Matajuro Jagjua poslao je otac da uči kod učitelja Bonzoa.

“Ako vrijedno radim, koliko će mi biti potrebno da postanem učitelj?” – upitao je Matajuro.

“Deset godina”, rekao je Bonzo.

“Ako radim napornije”, rekao je učenik, “koliko će mi onda biti potrebno?”

Bonzo je procijenio oko trideset godina.

“Zašto sad to?” – rekao je Matajuro. “Prvo kažete deset, a sada trideset godina. Istrpjet ću bilo kakav napor da u najkraćem vremenu ovladam ovom vještinom.”

“Pa”, rekao je Bonzo, “u tom slučaju bit će potrebno da sa mnom ostaneš sedamdeset godina. Netko tko se toliko žuri da dođe do rezultata – rijetko uči brzo.”

ostavite svoj komentar