Brijači ne postoje

Čovjek je otišao u brijačnicu ne bi li se ošišao. Kako to obično u brijačnicama biva dok je brijač radio svoj posao zapodjenuo se razgovor. U jednom trenutku tijekom razgovora iskrsnulo je među njima pitanje vjere u Boga.

Brijač reče mušteriji: “Ne vjerujem da Bog postoji.”
“Zašto to kažete?”, upita ga čovjek.

“Dovoljno je osvrnuti se oko sebe i vidjeti da Bog ne postoji. Recite mi, da postoji, zar bi bilo toliko ratova, bolesti, nesretnih ljudi? Da Bog postoji, toga ne bi smjelo biti. Ne mogu zamisliti Boga koji bi dopustio sve te stvari.”

Čovjek se na trenutak zamislio. Nije odgovorio brijaču jer nije htio zapodjenuti raspravu. Uskoro je brijač završio sa šišanjem pa su se pozdravili i čovjek je izašao iz brijačnice. Par koraka od brijačnice ugleda čovjeka s dugom, neurednom kosom i isto tako neurednom bradom. Čovjek je izgledao uistinu prljavo i zapušteno.

Netom ošišan, čovjek se okrene, vrati u brijačnicu pa reče iznenađenom brijaču: “Znate što? Brijači ne postoje.”

“Hej, pa kako to možete reći?”, upita brijač. “Ja sam brijač i ovdje sam pred vama. Maloprije sam vas ošišao!”

“Ne!”, reče čovjek. “Brijači ne postoje. Jer da postoje, po svijetu ne bi šetali ljudi s dugim zapuštenim i prljavim kosama i bradama poput čovjeka kojeg sam maloprije sreo.”

“To ne znači da brijači ne postoje. To se događa kad ljudi ne dolaze k meni.”

“Da, lijepo ste to rekli.” reče čovjek, izađe iz brijačnice i nastavi svojim putem.

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar