Carpooling – zajedno na posao

Ekološki, ekonomično i društveno…

Carpooling značava zajedničko putovanje više osoba privatnim automobilom, najčešće na relaciji kuća-posao.
Takav vid putovanja doprinosi istovremeno manjim troškovima za gorivo, manjim gužvama na prometnicama, manjem onečišćenju okoliša. Ova inicijativa već je duže vrijeme poznata i primjenjivana u inozemstvu.

carpooling-because-sharing-is-caring-44652_3Carpooling predstavlja društveno odgovorno i ekološki osviješteno ponašanje. Osobe koje se zajedno voze na posao i s posla bitno smanjuju troškove putovanja (kao i potrebu za drugim automobilom), prijevoz na posao i s posla postaje zanimljiviji zbog druženja, a tu je i doprinos očuvanju okoliša. Smanjuje se emisija štetnih plinova, smanjuje se razina zagađenja okoliša, povećava se učinkovitost goriva, smanjuje se broj vozila u prometu, smanjuje se gužva i zagušenost prometnica, a protočnost prometa postaje veća. U jednom automobilu vozi se u pravilu samo jedna osoba (prosječno 1,5 osoba u EU, a 1,19 osoba u SAD). Bez obzira na visoke cijene goriva, osiguranja i održavanja vozila, niti kod nas situacija nije bolja. Pogledajte malo oko sebe. Najteže mijenjamo navike. Smatram da nema puno potrebe pisati o tome što pojedincima predstavlja automobil (društverni status, moć, važnost). Zaboravljamo da je automobil u prvom redu prijevozno sredstvo.

Carpooling ima tri poznata modela:
Prvi od njih je onaj u kojem se poznanici, prijatelji, susjedi, radni kolege i sl. zajednički dogovaraju o odlasku na posao, tako što koriste vozilo jednog od njih, na način da se vozači ciklički izmjenjuju u vožnji, prema unaprijed, zajednički dogovorenom rasporedu, ili na način da stalno vozi jedan od vozača koji se sa zainteresiranima dogovara o zajedničkom prijevozu (mogu sudjelovati i osobe koje nemaju vlastiti automobil, a žele zajednički putovati na posao s kolegama, tako da snose dio troškova prijevoza).

U oba slučaja, zainteresirane osobe se dogovaraju o rasporedu polaska i povratka, mjestima ukrcaja i iskrcaja i sličnim pojedinostima.

Model carpoolinga na inicijativu poslodavca
Po ovom modelu poslodavac  organizira carpoolingza svoje zaposlenike. Poslodavac najprije anketira zainteresirane zaposlenike, potom utvrđuje mjesta skupljanja, osigurava parkirno mjesto u krugu tvrtke, organizira međusobnu komunikaciju, podešava vrijeme, i sve ostalo, potrebno za učinkovito funkcioniranje sustava.

Model carpoolinga koji inicira lokalna ili državna uprava
Najčešće se to provodi na način da se vozilima koja prevoze više od dvije osobe daje se prednost, kao i vozilima javnog gradskog prijevoza. Na prometnicama velikih gradova s više prometnih traka jedna se traka ostavlja isključivo na korištenje vozilima koja prevoze više od dvije osobe. Takvim se vozilima prilagođava i prometna signalizacija i osiguravaju se parkirališni prostori i na taj se način potiče građanstvo da se što više uključuje u ovaj koristan, racionalan i izrazito učinkovit način prijevoza.

U Hrvatskoj carpooling funkcionira gotovo isključivo na dobrosusjedskoj ili prijateljskoj razini. Aktualna je i varijanta u organizaciji nekih tvrtki koje prevoze svoje zaposlenike autobusima ili kombi vozilima.
Razmislite o ovome, korist je višestruka. Budite inicijator u svojoj sredini. Nikada nije bilo lakše komunicirati. Zašto to ne iskoristiti za jedan ovakav model prijevoza?

ostavite svoj komentar