Cijepano drvo – najjeftiniji oblik grijanja

Dobro staro drvo…


Ogrijevno drvo služi kao gorivo u pećima i kotlovima na kruta goriva. Dobiva se rezanjem i cijepanjem drvenih trupaca.

Kao gorivo za loženje preporuka je koristiti drvo nakon minimalno gpdine dana sušenja na zraku kako bi se vlaga u drvetu spustila ispod 30 posto. Postoje peći na drva koje griju zrak u pojedinim prostorijama i kotlovi koji griju vodu za grijanje i putem grijaćih tijela (radijatora i cijevi) griju više prostorija u domu.

Postoji puno vrsta peći i kotlova. Neki su više, neki manje ekonmični. Trenutno najefikasniji kotlovi na drvene cjepanice su pirolitički kotlovi u kojima drvo izgara pomoću pirolitičkog procesa u dvodjelnom ložištu.
Izbor peći ili kotla ovisi o potrebam domaćinstva. U svakom slučaju, grijanje na drva trenutno je najjeftiniji oblik grijanja. K tome, radi se i o ekološki prihvatljivom izvoru energije.

ostavite svoj komentar