Dijete u oluji

Statistike o razvodima prilično su porazne – gotovo svaki treći brak u Hrvatskoj završava razvodom, a među njima iznimno su brojni konfliktni i visokokonfliktni razvodi. Raskinutih bračnih zajednica najviše je među parovima s deset do četrnaest godina bračnog staža, u razdoblju između 30. i 39. i 40. i 49. godine života bračnih partnera. Prema broju razvoda prednjači Grad Zagreb, slijedi ga Osječko-baranjska županija, najmanje razvoda bilo je u Ličko-senjskoj županiji.

Prema navedenim statistikama Hrvatska se nalazi u europskom prosjeku no, zabrinjavajuće je velik broj tzv. konfliktnih razvoda, njih oko 25%. Događaju se u svim društvenim skupinama, na svim razinama. Roditelji i djeca iz konfliktnih razvoda rizična su skupina koja treba podršku i pomoć u obimu koji danas u Hrvatskoj nije adekvatan odnosno dostatan (obzirom na broj razvoda).

O konfliktnom razvodu govorimo kada je razvod obilježen sukobljavanjima roditelja i njihovom nespremnošću da svoj partnerski odnos (i probleme) rješavaju na način kojim bi poštedjeli dijete dodatnog stresa i stavili dijete i njegovu dobrobit u prvi plan. Konfliktni razvodi rezultat su nespremnosti na razdvajanje jednog ili oba roditelja, neosviještenosti, nemogućnosti adekvatnog (pravednog i brzog) rješavanja imovinskih pitanja kao i nedovoljnih roditeljskih kapaciteta i manjka roditeljskih kompetencija kod parova s djecom.

U konfliktnim razvodima djeca su vrlo često emocionalno zlostavljana. Budući da se tenzije u konfliktnim razvodima ne smiruju niti nakon tri godine od razvoda nerijetko se događa da dijete polovicu svog života odnosno djetinjstva živi u uvjetima emocionalne manipulacije i zlostavljanja.

Okupirani partnerskim odnosom i vlastitim emocijama roditelji često zanemare roditeljski odnos, zanemarujući djetetove potrebe, gubeći iz vida vlastito dijete. Dijete postaje alat kojim se roditelji međusobno povrjeđuju i osvećuju jedno drugome. Sklonost takvim ponašanjima nije uvjetovana spolom.

Premda to može biti izuzetno teško, odgovornost je svakog roditelja da partnerski odnos i emocije vezane uz razvod „stavi po strani“ imajući u vidu dobrobit djeteta. Tijekom razvoda djetetu naročito trebaju osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti i ljubavi, a to je teško osjetiti u ozračju sukobljavanja, okrivljavanja, natezanja i sl.    

Važno je ne zanemariti činjenicu da dijete voli i treba oba roditelja i da mu to treba biti omogućeno, osim u slučaju da je roditelj objektivno opasan po život, zdravlje i/ili sigurnost djeteta. Svako je dijete dio svoje majke i dio svog oca, genetski i emocionalno. Osjećaji koji djetetu omogućavaju pravilan emocionalni razvoj usko su vezani uz njegovu sliku o sebi, a ta je slika pak usko vezana uz njegovu/njezinu sliku o roditeljima. Dijete se poistovjećuje sa svojim roditeljima i ima potrebu znati da im je oboma vrijedno i da ga oba roditelja bezuvjetno vole.

Kada su roditelji u konfliktnom razvodu djeca se dovode u klinč između njih dvoje. Izuzetno je teško održavati ravnotežu u tako zahtjevnoj situaciji – dijete nastoji zadovoljiti oba roditelja pa dolazi u situacije da mora manipulirati, govoriti jednom roditelju jedno, drugom drugo (jer naslućuje što oni žele čuti), skrivati svoje osjećaje, zanemarivati vlastite potrebe i želje i tako usvajati ponašanja koja djetetu otežavaju zdrav emocionalni razvoj, a roditeljima odgoj, zdrav odnos i suradnju s djetetom.

Istraživanja provedena na tu temu upućuju na to da djeca čiji se roditelji razvode u konfliktnom ozračju u odnosu na djecu čiji se roditelji razvode u mirnom ili prijateljskom ozračju, značajno češće imaju teškoće u ponašanju, sklonija su depresiji i anksioznim poremećajima, zloupotrebi alkohola i droge (anestetizirajući njima svoju emocionalnu bol), češće imaju probleme u školi, s učenjem i koncentracijom kao i s ponašanjem, općenito su sklonija autodestruktivnim i destruktivnim ponašanjima. Primorano birati između mame i tate dijete razvija anksioznost koju prevladava navedenim ponašanjima.

U ozračju sukobljavanja dijete se osjeća loše, sklonije je okrivljavati sebe, preuzimati odgovornost za roditelje i to kako se osjećaju. Rezultat toga loša je slika o sebi i stvaranje uvjerenja da s njim/njom nešto nije u redu, da nije vrijedno ljubavi. To je poruka s kojom dijete ide kroz život i koja će u značajnoj mjeri utjecati na njegove životne izbore.

Dijete koje odrasta u ozračju konfiktnog razvoda poput djeteta je u oluji koja bjesni oko njega, a mama i tata ne pružaju mu ruku podrške.

Photo courtesy of Pixabay  

ostavite svoj komentar