Drvena biomasa – obnovljivi izvor energije za grijanje doma

Ekološki i ekonomski prihvatljivo rješenje…

Ugradnja takvih sustava u domove ima više prenosti: smanjuje se onečišćenje okoliša (smanjena emisija ugljičnog dioksida), štede se konvencionalni izvori energije, povećava se komfor stanovanja, a štedi se i novac iz kućnog budžeta.
Drvena biomasa primjer je ekološki i ekonomski prihvatljivog oblika grijanja. Pod pojmom drvena biomasa podrazumijeva se cijepano drvo, drvene palete i drvena sječka.
Korištenje drvene biomase nije novost. Od davnina se ljudi korite njome kao izvorom energije. Razvoj tehnologije potisnuo je drvenu biomasu, no cijene energenata i njihova (ne)dostupnost okreću sve veći broj kućanstava upotrebi bio mase kao izvoru energije u sustavima grijanja.
Grijanja na biomasu sve su sofisticiranija i sve učinkovitija. Od grijanja zraka u pojedinim prostorijama došli smo do sistema toplovodnog grijanja. Od početnih 30-ak postotaka iskoristivosti negdašnjih koltlova, danas govorimo o kotlovima na biomasu čija iskoristivost doseže preko 90%.
Paralelno sa razvojem tehnologije kotlova na biomasu, raste i svijest građana o višestrukoj dobrobiti korištenja biomase.

ostavite svoj komentar