Drveni peleti

Grijanje biomasom na lagodnij način…

Peleti se proizvode od ostataka drva i neobrađenog otpadnog drveta bez kore, postupkom prešanja. Njihova osnovna prednost je visoki sadržaj energije u relativno malom obliku (cilindričnom) te niski troškovi skladištenja i transportiranja. I naravno ekološka prihvatljivost.
Nakon izgaranja peleta u sistemu ostaje određena količina pepela kojeg je potrebno redovito čistiti. Učestalost čišćenja ovisi o kvaliteti korištenih peleta. Preporuka je koristiti pelete proizvedene prema normi DIN 51731, DINplus, M7135 ili Enplus-A1.
Peleti su skuplji od cijepanog drveta, no znatno su jeftiniji od nekih drugih vrsta goriva. Koriste se u kotlovima namijenjenim loženju sa drvenim peletima. U osnovnu opremu za grijanje peletima u manjim sustavima spada kotao, pelet plamenik, digitalna kotlovska regulacija, transporter i spremnik peleta. Postoji i dodatna oprema kojom se povećava komfor procesa grijanja.

ostavite svoj komentar