Eko namještaj

Ekološki namještaj je naprirodniji izbor…

Iako u našoj zemlji još nisu zakonom definirani normativi i standardi koji određeni proizvod kvalificiraju kao ekološki, proizvođači sve češće koriste oznake eko, ekološki ili eko-prijateljski (eco-friendly). Ovi pojmovi općenito se koriste za opisivanje proizvoda (roba) i usluga za koje se može reći da ne nanose štetu okolišu niti na koji način.

Kod proizvodnje namještaja prvenstveno je riječ o korištenju prirodnih materijala i procesa proizvodnje koji smanjuju otpad i zagađenje okoliša, a vrlo je važno i zdravlje radnika koji sudjeluju u proizvodnim procesima.
U standardnoj, serijskoj, masovnoj proizvodnji namještaja često se koriste sintetizirani materijali upitne kvalitete, a obrada materijala vrši se uz štetna isparavanja u radni prostor i u atmosferu.
Eko namještaj ne proizvodi se masovno, upotrebljavaju se samo prirodni materijali, premazuje se biljnim uljima i voskom.
Važno je napomenuti i to da je eko namještaj u potpunosti biorazgradiv i da se može u cjelosti reciklirati.
Namještaj od vrbove šibe, bambusa, ratana, drveta, funkcionalan je i trajan. Takav je namještaj moguće izraditi i prema posebnim zahtjevima kupaca.

Namještaj od punog drveta izrađuje se najčešće od hrasta, bukve, jasena i jele. Završna obrada isključuje lakove, koriste se isključivo biljna ulja ili voskovi. Proizvodi od punog drveta dugotrajni su, lako se popravljaju ukoliko dođe do oštećenja, ne ispuštaju nezdrava isparavanja u prostor kao što to zna biti slučaj kada se namještaj proizvodi od umjetnih materijala i kada se lakira.
U skladu s razvojem suvremene ekološke svijesti, sve veći broj dizajnera kreira produkte iz reciklirajućih izvora tako da estetski kriterij nije upitan.
Prirodno je najčešće samo po sebi lijepo i jedinstveno.

ostavite svoj komentar