Ekologija pod svaku cijenu

Je li to neophodno…

Iluzorno je očekivati da smo svi u jednakoj mjeri ekološki s(a)vjesni. Na svijetu žive milijarde ljudi i nemoguće je izbjeći posljedice tolikog stanovništva i njegovih potreba.

Naš zadatak nije na svakom koraku dokidati sve što nije ekološko, već umanjiti štetu.
Nerealno je očekivati da će se ukinuti sva motorna vozila, realno je kupovati automobile koji troše manje goriva, koji imaju katalizatore i ispuštaju manje štetnih plinova u atomosferu, realno je koristiti se više javim prijevozom, biciklom i sl.

Mi pred sobom svaki dan imamo određene izbore i donosimo odluke – kada putujemo na posao, kada grijemo svoje domove, kada kupujemo odjeću, kada jedemo… Teško da sve može biti u skladu sa ekološkim zahtjevima. No, uspije li svatko od nas barem malo doprinijeti održivom razvoju i umanjiti štetu, na dobrom smo putu. Puno malih promjena čini veliku razliku.

Postoje ljudi koji se silno trude da na svakom koraku donose ispravne (ekološke) odluke i koji su zbog toga u stalnom stresu.
Pozdravljamo trud, ali ne treba pretjerivati.

ostavite svoj komentar