Europsko izvješće o nezgodi – zakonske odredbe

Kada smo obavezni popuniti Europsko izvješće o prometnoj nezgodi?

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10 – Odluka UsRH i 74/11) materijalna šteta u prometnoj nesreći je šteta nastala na vozilima koja su sudjelovala u prometnoj nesreći ili na objektima, prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Spomenutim Zakonom (članak 176.) propisano je da su vozači, sudionici prometne nesreće, u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na vozilima dužni, ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.
Vozači, sudionici prometne nesreće u kojoj je nastala samo materijalna šteta na vozilima ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.
U slučaju prometne nesreće samo s materijalnom štetom, kad na mjestu nesreće nema vlasnika vozila ili vlasnika druge oštećene stvari, vozač je dužan vlasniku vozila ili druge oštećene stvari ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću. Ukoliko je to moguće, a vozila se ne uklone s kolnika i pri tome onemogući nesmetano odvijanje prometa, predviđena je kazna za vozače u iznosu od 500,00 kuna, a ako vozač drugom sudioniku u prometnoj nesreći ili osobi – vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari ne ostavi svoje podatke ili ne popuni Europsko izvješće i napusti mjesto prometne nesreće predviđena je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna, izreći će mu se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci, te će mu se po pravomoćnosti prekršajne sankcije u evidenciju upisati i dva negativna prekršajna boda, kao pravna posljedica osude.
Važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama nije propisano da sudionici prometne nesreće u kojoj je nastala materijalna šteta u prometnoj nesreći moraju o tome obavijestiti policiju radi obavljanja očevida. Pri tome nije bitno je li vozilo u vlasništvu pravne ili fizičke osobe. Ako jedan od sudionika odbije dati osobne podatke i podatke o vozilu ili ne popuni i ne potpiše Europsko izvješće o nesreći, o tome je potrebno obavijestiti policiju, koja će utvrditi o kome se radi i sankcionirati ga sukladno Zakonu te će ujedno drugom sudioniku dati potrebne podatke. Na izričit zahtjev jednog od sudionika policija će obaviti i očevid prometne nesreće u kojoj je nastala samo materijalna šteta.

ostavite svoj komentar