Istekla vozačka/putovnica

Da vam se to ne dogodi u nezgodno vrijeme…

Vozačka dozvola i putovnica su osobni dokumenti sa ograničenom valjanošću. Da vam se ne bi dogodilo da vas prometni policajac podsjeti na to da vam je vozačka istekla i da platite kaznu ili da vas vrate sa granice, napravite si podsjetnik (na mobitelu ili računalu) o isteku navedenih dokumenata. Neka vas ne zavede to što će vam vozačka/putovnica isteći tek za godinu ili dvije (ili više). To su dokumenti koje ne provjeravamo često i više-manje istek nas uvijek iznenadi (zar već?).
Za vozačku je dovoljno da alarm zazvoni (zablinka ili sl.) par dana ranije kako biste mogli obaviti liječnički i produžiti valjanost,a za putovnicu par dana više jer izrada nove može potrajati.

ostavite svoj komentar