Izgubljeni osobni dokumenti

Što nam je činiti…

Gubitak osobnih dokumenata mora se prijaviti policijskoj upravi ili postaji.
Dokumenti poput osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole izrađuju se u policijskoj upravi, odnosno postaji. U slučaju njihova gubitka ili nestanka to je također prvo mjesto u koje se morate zaputiti.

Osobna iskaznica i putovnica
Osobna iskaznica je dokument koji mora imati svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, nakon 16. godine života.
Nestanak osobne iskaznice ili putovnice dužni smo bez odgode prijaviti najbližoj policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta i podnijeti zahtjev za izdavanje nove.
Ukoliko je osobna iskaznica ili putovnica nestala u inozemstvu, nestanak smo dužni prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Policijska uprava ili postaja nestalu će osobnu iskaznicu ili putovnicu, provedenim postupkom i utvrđivanjem okolnosti njihova nestanka, rješenjem proglasiti nevažećom.
Osoba koja je izgubila osobni dokument morat će platiti upravnu pristojbu i u roku od tri dana od dana primitka rješenja navedeno rješenje dati oglasiti u Narodnim novinama.
nakon što policijska uprava (postaja) utvrdi objavljivanje rješenja o prglašenju nestalog dokumenta nevažećim (u Narodnim novinama), izdat će novi dokument.
Osoba starija od 16 godina koja nije zatražila odobrenje za izdavanje osobne iskaznice može biti kažnjena novčanom kaznom za prekršaj.
Svaki je građanin također dužan prijaviti pronalazak osobne iskaznice ili putovnice.

IMAG2226Vozačka dozvola
Onaj tko izgubi vozačku dozvolu njezin gubitak treba prijaviti policijskoj postaji ili upravi na čijem je području izgubljena.
Za izdavanje nove vozačke dozvole mora se priložiti: osobnu iskaznicu, dvije identične fotografije, platiti pristojbu i u korist žiro-računa MUP-a uplatiti određei iznos posebnom uplatnicom.
Na zahtjev, policijska uprava ili postaja na čijem području osoba ima prebivalište izdaje novu vozačku dozvolu. Kod zahtjeva se daje pisana izjava o okolnostima gubitka, odnosno nestanka vozačke dozvole.

IMAG2225Prometna dozvola i knjižica vozila
Gubitak ili krađa prometne dozvole i knjižice vozila prijavljuje se u policijskoj upravi (postaji) gdje je vozilo registrirano ili u najbližoj policijskoj upravi (postaji).
Za izdavanje nove prometne dozvole i knjižice vozila potrebno priložiti: zahtjev za izdavanje izgubljenog dokumenta, osobnu iskaznicu, platiti pristojbu i uplatiti određeni iznos u korist žiro-računa MUP-a posebnom uplatnicom.

Zdravstvena iskaznica
U slučaju gubitka zdravstvene iskaznice treba otići u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u Zagrebu Jukićeva 12 ili Klovićeva 1) i dati izjavu o izgubljenoj zdravstvenoj iskaznici.
Sa ovjerenom izjavom odlazi se u Narodne novine (u Zagebu – Ulica Kralja Držislava 14) i predaje oglas (plaća se 30-ak kuna). Kadrovska služba poduzeća u kojem je osoba zaposlena na temelju izjave i oglasa podnosi novu prijavu. Ako je osoba nezaposlena (osigurana preko roditelja, obrazovne ustanove ili dr.) ponovnu prijavu podnosi poslodavac roditelja, obrazovna ustanova ili druga ustanova preko koje je osoba osigurana.

ostavite svoj komentar