Kako shvatiti Boga

Davno davno davno, živio jedan mali žabac…

U svome malom bunaru. Osim toga bunara, nigdje nije bilo vode u blizini pa je ta voda iz bunara bila jedina voda koju je žabac poznavao… Za njega je taj bunar predstavljao cijeli njegov svijet…

Jednog dana na bunar sleti galeb nakon iscrpljujućeg leta i pozdravi žabca, pa mu kaže: “E moj žabac, ja sam vidio puno veći bunar od tvoga”.
Žabac cijeli iznenađen upita: “Pa kako se zove taj bunar?”
Galeb mu odgovori: “Ocean.”
Žabac upita: “Pa koliko je taj ocean veći od moga bunara?”
Galeb kaže: “Puno veći.”
Žabac tvrdoglavo nastavi pitati sa željom da shvati: “Pa koliko mojih bunara može stati u taj ocean?”
Galeb, vidjevši da nema svrhe da nastaviti razgovor jer  ne može žabcu objasniti da bi mogao shvatiti, pozdravi žabca i odleti…

Pouka:

Žabac nije mogao shvatiti, nije mogao pojmiti veličinu oceana jer je cijeli njegov svijet koji je poznavao bio taj bunar. I mi često na temelju našeg “bunara” u kojem živimo (ovaj svijet) pokušavamo shvatiti Boga i univerzum. I baš kao i ovaj žabac tvrdoglavo zapitkujemo!

“Seagull”- Image courtesy of Photography by BJWOK at FreeDigitalPhotos.net 

 

ostavite svoj komentar