Kako započeti dijetu u jedan običan dan, recimo… četvrtak…

Možda je na početku najbolje reći: svaki dan je dobar dan za početak.

A gdje je početak dijete? Nije nikako u samom receptu za dijetu. U ponedjeljku nije.
Početak je u našoj nutrini. U promjeni našeg obrasca ponašanja.
Početak je u istraživanju sebe.

Zašto baš tu? Zato što svako jurcanje od dijete do dijete donosi najčešće kratkotrajne rezultate i na kraju – jo-jo efekt. Povećate vašu tjelesnu težinu.

Ali ako krenete mijenjati vaše stare obrasce ponašanja, ako na tom mjestu zažive novi – onda možemo govoriti o promjeni koja nije rezultat dijete, vanjskih faktora, već vaše nutarnje promjene.

Kako započeti nutarnju promjenu?

1. Uzmite bilježnicu. Napišite naslov: Promjena iznutra – prema hrani.

2. Svaki dan postavite si pitanja:

  • Zašto počinjem jesti, a nisam gladan ili gladna?
  • Čime se želim napuniti?
  • Što mi nedostaje, pa umjesto toga posežem za hranom?

Odgovore na to pišite u bilježnicu, uporno, dan za danom, kad god imate potrebu jesti, a da niste gladni.

3. Prije jela pitajte sebe: ‘Za koliko sam gladna? ‘
Od jedan do deset procijenite na kojem ste broju na skali do 10, ako je 1 – mala glad, a 10 – velika glad. Zapišite u bilježnicu.
Zatim se pitajte ‘ Za koliko sam se najela/o? Isto odgovorite brojem na skali od 1 do 10; 1- vrlo malo, gotovo ništa, 10- prejela/o sam se.

Ne očekujte brze rezultate.

Ivana Grabar,prof., integrativni gestalt terapeut
www.osobni terapeut.com

 

 

ostavite svoj komentar