Kišobran

Prevencija nasilja među djecom

Projekt je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.
Namijenjen je edukaciji i savjetovanju djece 2. i 3. razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije nasilja među djecom kroz njima bliske aktivnosti na području grada Zagreba, Rovišća, Cetingrada i Čazme.

Radionice za djecu 2. i 3. razreda namijenjene su učenju nenasilnih oblika komunikacije i ponašanja, pridonošenja samopouzdanja kroz dramske vježbe i igrokaze.
Cilj nam je preventivno djelovati na smanjenje nasilja kod djece što ranije dobi, stoga smo odlučili staviti fokus na djecu 2. i 3. razreda.

Aktivnosti koje provodimo su:

  • Tri radionice za osnovnoškolsku djecu 2. – 3. razreda za prevenciju međuvršnjačkog nasilja i nenasilnu komunikaciju: Što kad netko čini nešto što me smeta. Cilj radionica je podučiti djecu o vlastitoj moći i reakciji na nasilje, asertivnoj komunikaciji i ja-ti prenošenju porukai zauzimanju stava za očuvanje vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih;
  • Edukacije za učitelje, kojima će se učitelje podučiti strukturi Imago dijaloga;
  • Edukacije za roditelje. Cilj je roditelje podučiti tehnikama nenasilja te odvojiti vrijeme za iznošenje specifičnih situacija te upućivanje kako se s njima nositi. Primjenom gestalt tehnika u radu sa djecom, roditelji će naučiti stvaranje povjerenja sa djetetom, otvorenu komunikaciju te tehnike percepcije čimbenika za sudjelovanje u nasilju između vršnjaka;
  • Obiteljska savjetovanja u Centru Krugovi;
  • Edukativne radionice u Centru Krugovi;
  • Izrada i prikazivanje animiranog poučnog filma na temu nenasilne komunikacije među vršnjacima;
  • Otvaranje online chata na Facebook stranici: Kišobran, Krugovi.

Partneri na ovom projektu su:

OŠ Cetingrad, OŠ Rovišće, OŠ Čazma, OŠ Ive Andrića, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Udruga za informatiku DIGIT

“Umbrella And Blue Sky” – Image courtesy of foto76 at FreeDigitalPhotos.net  

ostavite svoj komentar