“Koliba” William P.Yang

Neobična knjiga i neobičan doživljaj. Posve nov pogled na Boga. Zapanjujući odgovori. Teška priča. Depresija. Novi izlaz. Novi život. Kako? Božjim čudom? Je li primjenjivo ? Svakako!Ako je Bog svemoguć i pun ljubavi, zašto u svijetu i dalje postoje bol i zlo? Ova knjiga pruža kreativan i jasan odgovor, lako odgovara na mučna pitanja…

Ulomak iz knjige:A Isus je također bio u pravu tvrdeći da u Mackovim slikama budućnosti Boga nikad nema.

”Zašto to radim?”, upita Mack.
”To je tvoj očajnički pokušaj da stekneš nekakvu kontrolu nad nečim čime ne možeš zavladati. Ne možeš steći vlast nad svojom budućnošću jer ona niti je stvarna niti će ikada biti stvarna. Pokušavaš da se igraš Boga, zamišljaš da zlo kojeg se plašiš postaje stvarnost, a onda stvaraš planove kako izbjeći ono čega se plašiš.”
”Aha, to mi je otprilike i Saraju rekla,” odgovori Mack. ”Otkuda toliko straha u mom životu?” ”Otud što ne vjeruješ. Ne znaš da te volimo. Osoba koja živi u strahu neće naći slobodu u mojoj ljubavi. Ja ne govorim o razumnim strahovima od stvarnih opasnosti, nego o zamišljenim strahovima, a naročito o projekciji tih strahova u budućnost. Do stupnja u kojem ti strahovi ispunjavaju tvoj život, ti ne vjeruješ da sam dobar niti duboko u srcu znaš da te volim. Ti pjevaš o tome, ti govoriš o tome, ali ti to ne znaš.”

ostavite svoj komentar