Maljoljetnička trudnoća

Što sada? Kome se obratiti?

Prema podacima HZZO-a tijekom 2010. u Hrvatskoj je zabilježeno 1508 poroda i 349 prijavljenih prekida trudnoće kod djevojaka u dobi od 14 do 19 godina.
Broj maloljetničkih trudnoća u našoj zemlji nije alarmantan ako govorimo o statistikama i prosjecima. Ipak, maloljetnička trudnoća neplanirana je, neželjena i nosi sa sobom čitav niz brojnih socijalnih rizika, kako za maloljetne mame tako i za njihovu djecu.

U našoj zemlji teenageri u spolne odnose stupaju u prosjeku sa 17 godina. Godišnje ima više od 1500 maloljetničkih trudnoća.
Unatoč dostupnosti informacija i edukaciji mladih o spolnosti, maloljetničke trudnoće su realnost. Provedena istraživanja govore u prilog tome da mladi koji su odgovorni i ozbiljni u školi, prema sebi samima i prema roditeljima najčešće stupaju u ozbiljnije veze, u spolni odnos ulaze kasnije i rjeđe mijenjaju parntere, koriste zaštitu i ne ponašaju se rizično. S druge strane, mladi ljudi sa lošijim uspjehom u školi, neodgovorni prema sebi, bez samopouzdanja , sa lošim obiteljskim odnosima i van kontrole, češće ‘ulijeću’ u vezu lakomisleno, bez kriterija, povodljivi su i daju se nagovoriti na rizično ponašanje (alkohol, droga, seks bez zaštite i sl.).

Što kada se dogodi maloljetnička trudnoća?
Gotovo svaku spoznaju o trudnoći prati prvo nevjerica i očaj, potom osamljenost, odbačenost, posvemašnje nerazumijevanje i osuda. Što sada? Kako mi se to dogodilo? Što će mi roditelji reći? Što će mi prijatelji reći? Tisuće pitanja…strahova…

Savjet djevojkama
Ne treba poduzimati ništa na svoju ruku. Svakako se treba obratiti odrasloj osobi. Ukoliko se djevojka boji reći roditeljima, možda se može obratiti teti, razredniku ili razrednici, školskom psihologu, pedagogu, liječniku ili nekoj drugoj bliskoj odrasloj osobi u koju ima povjerenje.
Koliko god se situacija činila teškom i nepremostivom, ona to nije. Najteži su prvi trenuci i suočavanje. Ne treba gubiti nadu. Uvijek postoji rješenje. Živimo u civiliziranom svijetu koji je više ili manje opterećen predrasudama i zastarjelim običajima, ali i u svijetu u kojem postoje institucije i načini za rješavanje i ovakvih situacija.

Savjet roditeljima
Kao prvo, ne treba osuđivati i kritizirati. Što je, tu je. Lekcije ne pomažu. Najviše što roditelj može učiniti je zagrliti svoje dijete i pokazati mu da ga volite i da ćete biti uz njega.
Treba se obratiti u centar za socijanu skrb. Oni procjenjuju ‘poslovnu’ sposobnost majke koja se treba brinuti za o djetetu, a mlada majka mora uz sebe imati i odraslu osobu dok ne postane punoljetna. Isto tako, u centru za socijalnu skrb upoznat će mladu mamu sa njezinim pravima. Tu je i udruga Korak po korak, udruga Centar za nerođeni život gdje se mogu dobiti informacije, ali i podrška i praktični savjeti kod kojeg liječnika voditi trudnoću, sa kojim psiholozima se posavjetovati, kako riješiti probelm sa školom, kojem centru za socijalnu pomoće se obratiti i dr.

ostavite svoj komentar