Mapa znanja – poslovne edukacije

Mapa znanja je tvrtka specijalizirana za poslovne edukacije. Poslovni seminari koje organizira namijenjeni su svima koji tijekom svoje profesionalne karijere žele nadograđivati svoja znanja i vještine, svjesni da im samo kontinuirano educiranje osigurava mjesto na tržištima i učvršćuje vodeće pozicije.

U Mapi znanja cijeni se rad u malim grupama, zbog mogućnosti kvalitetnijeg rada i stoga na poslovnim edukacijama uglavnom budu grupe od osam do 20 polaznika.

Predavači su vrhunski stručnjaci i konzultanti s različitih područja koji, kroz poslovne edukacije: interaktivne radionice, polaznicima približavaju svjetske trendove u poslovanju i pomažu u integracijskim procesima koji domaće poduzetništvo uvode na zajedničko EU tržište.

Poslovna edukacija koju organizira Mapa znanja pokriva širok spektar poslovnih tema:

 • Komunikacija
 • Ljudski resursi
 • Menadžment
 • Marketing
 • Prodaja
 • Financije
 • Kontroling
 • Pravo
 • Javna nabava
 • EU fondovi i posebna znanja o poslovanju u EU
 • PR
 • Nabava
 • Tajništvo i administracija
 • Internet

te posebne programe – life coach i supervizija.

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe iz područja javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 23. siječnja 2018. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (KLASA: UP/I-406-01/18-01/01; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 68. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Tko želi nešto naučiti, naći će način;
tko ne želi, naći će izliku.

Otvoreni seminari

23.10.2014.

Upravljanje stresom i kako se zaštititi od sagorijevanja na poslu
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


29.10.2014.

Sprječavanje pranja novca
Predavač: Ksenija Kramar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


29.10.2014.

Prezentacijske vještine
Predavač: Jelena Vukmirica Makovičić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


6.11.2014.

Poslovno pregovaranje – Kako pomaknuti granice mogućeg?
Predavač: Toni Babić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


6.11.2014.

Europski platni nalog – naplata potraživanja u EU
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


13.11.2014.

Kako uskladiti privatno i poslovno?
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


20.11.2014.

Poslovna tajnica: Kako organizirati ured i upravljati uredskim dokumentima
Predavač: Kristina Brkić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


20.11.2014.

Prodajne vještine u maloprodaji
Predavač: Boris Vulić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


27.11.2014.

Javna nabava: Ekonomski najisplativija ponuda
Predavač: Tihomir Hunjak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


27.11.2014.

Parnični postupak u praksi – nova organizacija glavne rasprave
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


4.12.2014.

Kontroling proizvodnje
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


11.12.2014.

Izmjene poreznih propisa od 1.1.2015. godine
Predavač: Pere Mioč, Marko Grubelić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb


20.1.2015.

Virtualna (online) edukacija “Pisano poslovno komuniciranje”
Predavač: Marko Alerić
Mjesto: online

ostavite svoj komentar