Moj ekološki otisak

Pojedinačni doprinos globalnom zatopljenju…

Prema istraživanjima agencije GFK u velikoj smo mjeri svjesni klimatskih promjena, no još uvijek na osobnom nivou ne poduzimamo ništa značajno kako bismo doprinijeli smanjenju zagađenja i njegovih posljedica.
Ne trebamo prstom upirati samo u državne institucije i velike kompanije koje proizvode velike količine otpada, tvornice iz čijih dimnjaka izlazi dim i sl. Svatko od nas treba početi u vlastitom domu prakticirati odgovorno i savjesno ponašanje – prema otpadu, vodi, hrani i drugome. Svatko od nas odgovoran je za svoj dio zagađenja.

Svojim izborom i postupcima u svakodnevnom životu (od odabira transporta, prehrambenih navika, potrošačkih navika, stvaranjem otpada, potrošnjom energije, zbrinjavanjem otpada i dr.), na poslu i u svom domu, svaki pojedinac, više ili manje doprinosi globalnom zatopljenju.images (3)

Stručnjaci su razvili nekoliko modela pomoću kojih možemo izračunati svoj ekološki otisak (doprinos globalnom zatopljenju). Naš ekološki otisak može nam pomoći da saznamo na koje sve načine doprinosimo zagađenju, gdje pretjerujemo i gdje bismo možda mogli postupati savjesnije i odgovornije prema okolišu.
‘Otisak ugljika’ (eng. carbon footprint) je ukupna količina stakleničkih plinova (ugljičnog dioksida, metana, freona, dušičnog oksida i dr.) proizašla iz našeg svakodnevnog života, kao posljedica našeg načina života.
Ekološki otisak indikator je kojim mjerimo utjecaj ljudi na naš planet. Računa se u globalnim hektarima – koliko je površine potrebno za zadovoljenje svih naših potreba (hrana, stanovanje, energija, transport, zbrinjavanje otpada).
Ekološki je otisak pogodan za računanje na individualnoj razini, na razini škole, tvrtke, grada, regije, države, cijelog svijeta ili dr.
Računa se tako da našu potrošnju (otisak) stavimo u odnos sa ponudom (biokapacitetom) naše planete. Ukoliko je otisak veći od biokapaciteta u ekološkom smo minusu, živimo iznad održivosti naše planete i sposobnosti njezinih sustava da nadoknade i apsorbiraju sve što potrošimo i kao otpad ostavimo iza sebe.
Na internetu postoje mnogi modeli za izračun ekološkog otiska. Preporučamo da se koristite kalulatorom UNDP-a (na hrvatskom jeziku) i Centra za održivu ekonomiju – CSE (na engleskom jeziku).

UNDP: http://www.undp.hr/show.jsp?page=100914
CSE:   http://www.myfootprint.org/en/visitor_information/

 

ostavite svoj komentar