Nazivi ljekovitog bilja

Latinski su nazivi jako važni…

Ljekovite se biljke označavaju latinskim nazivima, što bitno olakšava rad sa njima i red među biljem. U raznim krajevima postoje pučki nazivi sa kojima treba biti vrlo oprezan jer pojedini krajevi koriste različito nazivlje za istu biljku ili isto nazivlje za različite biljke.
Prva riječ u nazivu označava rod, a druga dio biljke.(npr.  Althae folium – list bijelog sljeza).
Kako se aktivne supstance često nalaze samo u jednom dijelu biljke i taj se dio upotrebljava i označava.
Dijelovi biljke koji se koriste: cvijet-FLOS, list- FOLIUM, zelen-HERBA, korijen- RADIX, podanak-RHISOMA, kora-CORTEX, gomolj-TUBER, lukovica- BULBUS, pold-FRUCTUS, sjeme-SEMEN, drvo-LIGNUM, bobica-BACCA, šiška-GALLA, pup-GEMMA, cvatući vršak-SUMMITAS.

 

ostavite svoj komentar