Što kad poslodavac ne isplaćuje plaću?

Što radnik može učiniti u takvom slučaju?

U današnje vrijeme često smo svjedoci neisplate osobnog dohodka radniku za obavljeni posao. Poslodavci otežu, obećavaju, pravdaju se krizom, troškovima i sličnim razlozima. Zakon o radu je jasan – poslodavac je obvezan djelatniku u radnom odnosu dati posao i za obavljani rad isplatiti mu plaću.

Ukoliko kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno, plaća za prethodni mjesec trebala bi se isplatiti najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu. Onaj poslodavac koji do navedenog roka ne isplati plaću ili istu ne isplati u cjelosti dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela obaveza isplate plaće dostaviti djelatniku obračun iznosa koji je ostao dužan isplatiti. Obračun plaće smatra se (prema Zakonu o radu) ovršnom ispravom temeljem koje djelatnik može pokrenuti ovršni postupak radi prisilne naplate neisplaćenog osobnog dohotka.

Ukoliko poslodavac ne ispostavi obračun plaće koju je bio dužan isplatiti ili dijela plaće koju nije isplatio to predstavlja najteži prekršaj poslodavca (čl 294.st.1.toč.51. Zakona o radu) i poslodavac može biti kažnjen i kao pravna osoba (novčanom kaznom u iznosu do 100.00 kuna) i kao fizička osoba (do 10.000 kn). Ovršni postupak pokreće se pred nadležnim sudom.

Prema zakonu o radu, plaćom se smatra plaća u bruto iznosu pa u ovršnom postupku treba zahtijevati naplatu bruto iznosa plaće. Isto tako, može se zahtijevati i isplatu zatezne kamate na neisplaćenu plaću. U tom slučaju kamata teče od datuma dospijeća svakog pojedinog iznosa plaće pa sve do datuma isplate.

VAŽNO!
Zakonom o radu (čl.135.) potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju nakon tri godine.

ostavite svoj komentar