Obitelj

Prema hrvatskom leksikonu obitelj je društvena jedinica zasnovana na braku i odnosima krvnoga srodstva, kojoj pripadnici redovito žive u zajednici. U toj se zajednici sjedinjuju biološko-reproduktivne, ekonomske i odgojne funkcije, a mogu je sačinjavati i članovi koji nisu nužno u krvnom srodstvu, primjerice prilikom usvajanja djece i sl. Obiteljskim odnosima u pravnom pogledu bavi se obiteljsko pravo.

S društvenim mijenama mijenja se i poimanje obitelji. U zapadnom svijetu mnoge funkcije koje je tradicionalno obavljala obitelj preuzimaju državne ustanove poput vrtića i staračkih domova.

U obiteljskom krugu zadovoljavamo duboke i trajne potrebe za pripadanjem, ljubavlju i prisnosti.

Tu se razvijaju naša najranija i najtrajnija iskustva i stavovi, prema odnosima i životu općenito, prenose vrijednosti i uvjerenja koja će nas pratiti cijeli život. U skladnoj obitelji osobna vrijednost i dostojanstvo svakog njezinog člana ostvaruje se i njeguje u ozračju ljubavi, poštovanja, jednakosti i otvorenosti.

Jedno od obilježja današnjeg, suvremenog društva sve je veća složenost i izloženost utjecajima koji djeluju opterećujuće na sve pa tako i na obiteljske odnose. Posljedice su uočljive u odnosima koje karakteriziraju sukobi, nasilje, nepovjerenje, otuđenost. Sve je veći broj i razvoda što znakovito ukazuje na krizu jednog od najvažnijih odnosa u životu pojedinca.

Promjenama i krizama usprkos obitelj ostaje primarna zajednica u životu pojedinca, a obiteljski odnosi temeljni odnosi koji, više nego ikoji drugi, određuju naše buduće životne izbore.

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar