Osuda drugih

Kad osuđujete druge ljude, vi ne donosite sud o njima, već o sebi.

ostavite svoj komentar