Pokoran i laskav

Jednoga je dana Diogen jeo tanjur leće sjedeći na pragu neke kuće.

U čitavoj Ateni nije bilo jeftinije hrane od variva od leće. Drugim riječima, jesti varivo od leće značilo je da se nalaziš u najvećoj mogućoj oskudici.

Prolazio je jedan vladarev ministar i rekao mu:
‘Diogene! Da naučiš biti malo pokorniji i malo više laskati vladaru, ne bi morao toliko jesti leću!’
Diogen je prestao jesti, podigao pogled i gledajući netremice u sugovornika, odgovorio:
‘Jadan ti, brate. Da naučiš jesti malo leće, ne bi morao biti tako pokoran i toliko laskati vladaru.’

ostavite svoj komentar