Projekt Otvorimo vrata zdravlja

Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. raspisao je natječaj tipa otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 1.

Projektni prijedlog „Otvorimo vrata zdravlja“ odobren je 22.10.2019. Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi u partnerstvu s gradovima Daruvarom, Lipikom i Novskom te Udrugom osoba s invaliditetom iz Grubišnog polja, Udrugom invalida rada iz Virovitice i Dijabetičkom udrugom iz Garešnice, kreće s provedbom projekta.

Ministarstvo zdravstva Posredničko je tijelo razine 1, Hrvatski zavod za zapošljavanje Posredničko je tijelo razine 2.

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području obuhvaćenom projektnim aktivnostima. Naglasak u prevenciji biti će na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanja i smrtnosti povezanih s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima života.
Stanovništvo u ruralnim sredinama u težem je položaju u odnosu na stanovništvo u gradovima i stoga ćemo ovim projektom nastojati doprijeti do njih i povećati razinu informiranosti o prevenciji bolesti i promociji zdravlja.

Bolji pristup preventivnim programima i samostalna briga o zdravlju pridonijet će poboljšanju zdravstvene slike na tim područjima, posebno zdravlja djece i ranjivih skupina društva.
Također, projekt je usmjeren populaciji djece i mladih. Cilj projektnih aktivnosti koje se odnose na mlade je povećati informiranost i razinu osviještenosti o važnosti aktivne brige za vlastito zdravlje.

Projektom „Otvorimo vrata zdravlja“ utjecat ćemo na povećanje znanja i svijesti građana s područja četiri županije o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, a kroz aktivnosti na internetskom portalu „Vrata zdravlja“ i na području cijele RH.

Ukupan iznos EU potpore za projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ iznosi 492.600,15 HRK.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

• edukacija članova udruga za mjerenje tlaka i šećera,
• predavanja i radionice na temu zdrave prehrane
• izrada brošure „Zdravi slatkiši“ s receptima,
• informiranje o projektu kroz internetski portal „Vrata zdravlja“ i objave stručnih članaka o prevenciji bolesti i promicanju zdravlja,
• objave na internetskim portalima partnerskih organizacija i gradova kao i korisnika,
• akcije mjerenja tlaka i šećera na javnim površinama partnerskih organizacija i gradova.

29. studenog 2019. u 11 sati u Udruzi umirovljenika u Garešnici održana je Početna konferencija projekta.

ostavite svoj komentar