“Pružam ruku”

Projekt za poticanje integracije društvenih manjina…

Aktivnosti planirane projektom “Pružam ruku” usmjerene su na jačanje osobnih kapaciteta djece nacionalnih manjina, djece azilanata, ali i populacije djece koja nisu pripadnici neke manjine. Projekt je podržan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Aktivnostima u projektu poticat ćemo i jačati socijalne vještine osnovnoškolske djece, koje će im omogućiti lakše usvajanje spoznaja i vještina za inkluziju nacionalnih i vjerskih manjina, azilanata te svih koji su po nekoj osnovi drugačiji od većine (nacionalnosti, vjeri, kulturi, imovinskom statusu, zdravstvenom statusu, spolu, dobi, i drugo). Projektnim aktivnostima usmjeravamo i potičemo djecu nacionalnih manjina, azilanata i ostale djece na razvoj empatije i senzibiliteta za drugačije te na zajedništvo, suradnju i ostvarivanje integracije.

Projektne aktivnosti potiču i razvoj kritičkog mišljenja djeteta kako bi im pružili alate za selekciju i kritičko promatranje informacija koje im se svakodnevno plasiraju putem različitih medija (posebno putem televizije i Interneta). Svrha je razbiti uvriježene stereotipe i predrasude koje onemogućavaju kulturu tolerancije, uvažavanja različitosti te suživot raznih kultura, nacionalnosti i vjerske pripadnosti. Cilj je da i tzv. „većinska populacija djece“ i pripadnici manjina razbiju uvriježene predrasude i etiketiranja te da izađu izvan okvira i realiziraju se kao ravnopravni građani u životu lokalne i šire zajednice.

Projektne aktivnosti osmišljene su u suradnji s partnerima OŠ Mursko Središće, Cetingrad, Ščitarjevo, Sesvetska Sopnica te organizacijom Are You Syrious?. Također, u projektu će kao suradnici biti uključeni „Teatar Puna Kuća“ te osnovne škole na području Novog Zagreba.

Aktivnosti predviđene projektom su:

Set radionica za promicanje multikulturalizma, interkulturalizma te inkluzije djece pripadnika nacionalnih manjina i azilanata;
Gestalt kreativne radionice u Novom Zagrebu za promicanje multikulturalnosti;

Učenjem i igrom do integracije – set kreativno-edukativnih radionica za djecu pripadnike romske manjine i ostalu školsku djecu polaznike OŠ Ščitarjevo. Aktivnost će biti organizirana kao oblik izvanškolske nastave kroz poticanje kreativnog stvaralaštva djece, rješavanja situacija dramom, društvenim igrama za poticanje inkluzije i prijateljstva, sportskim aktivnostima te pomoći u učenju. Cilj je potaknuti druženje socijalno isključene djece /posebno Roma/ s ostalom djecom, na njima blizak i zanimljiv način;

Poticanje djece i odgoj za aktivno građanstvo kroz prikupljanje igračaka i odjeće s ciljem pomaganja azilantima, Romima, socijalno ugroženima i bolesnima;

Obilježavanje svjetskog dana kulturnih različitosti. Kroz mjesec svibanj djeca će razvijati toleranciju prema pripadnicima manjina, azilanata i različitih;

Predstava Biberče – adaptacija priče i izvedba: Svetlana Patafta. Dob: 4 – 10. Priča govori o moći ljubavi i hrabrosti čovjeka u spašavanju voljene osobe od opasnosti koja joj prijeti. Velika djela ne čine samo odrasli nego i djeca. Trajanje predstave: 20 minuta. (Predstava je nastala u okviru projekta Multikulturom do kvalitetne kulture, financijski podržanog od strane Ureda za kulturu, obrazovanje i šport grada Zagreba i Vijeća srpske nacionalne manjine grada Zagreba;
Diskusijom se potiče kreativno mišljenje djece te uočavanje mogućosti za integraciju i međusobno prihvaćanje različitosti i sa strane etiketiranih i od strane onih koji etiketiraju. Cilj aktivnosti je razvijati empatiju djece, osvijestiti postojanje različitih i manjina, jačati svijest o suzbijanju predrasuda i društvu suživota raznih kultura i nacionalnosti;

“Idemo zajedno” – zajedničko druženje i izlet roditelja djece osnovnoškolske dobi i azilanata– posjeta Muzeju Krapinskog pračovjeka. Aktivnost se provodi u suradnji s partnerom organizacijom Are You Syrious. Cilj ove aktivnosti je trojak – s jedne strane, cilj je otvoriti mogućnost za osnaživanje interakcija između roditelja i djece na području zagrebačkih kvartova, osobito interakcija između tražitelja azila i ostalog stanovništva. S druge strane, cilj je potaknuti svu djecu i roditelje na istraživanje povijesti Hrvatske i potaknuti interes za prirodne znanosti. Dodatni cilj za djecu i roditelje smještenih u Prihvatilištu za tražitelje azila jest poticanje usvajanja hrvatskoga jezika kroz interakciju s izvornim govornicima hrvatskoga u smislenim situacijama;

Supervizija za osobe koje su uključene u rad s azilantima. Ova aktivnosti nadovezuje se na prethodnu, s ciljem pružanja suporta za rad s ranjivim društvenim skupinama, u ovom slučaju tražiteljima azila, obiteljima i djeci. Cilj je pružiti podršku u radu s azilantima, umanjiti sekundarnu traumatizaciju volontera te pružiti alate za adekvatan suport ranjivim skupinama;

Uređivanje Facebook stranice novim sadržajima „Budi kreativan, budi svoj“;

Osmišljavanje edukativnih bookmarkera. Materijali će biti osmišljeni sa ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim vrijednostima za poticanje multikulturalnosti, važnosti inkluzije nacionalnih manjina, azilanata, općenito različitih. Svaki učenik s radionica dobiti će kreativni ručno izrađeni bookmarker s porukom o senzibilizaciji za različite kao zahvalnicu za sudjelovanje u projektu te kao motivator za učenje, podsjetnik na osobnu vrijednost i upornost;

Osmišljavanje i izrada animiranog filma „Pružam ruku“ za senzibilizaciju djece za poštivanje prava manjina i azilanata, kao i svih koji se razlikuju po nekoj osnovi od većine;

ostavite svoj komentar