Razvod – kako razgovarati sa djetetom o razvodu?

Lišena objašnjenja djeca stvaraju svoju verziju…

I sami preplavljeni osjećajima roditelji nakon razvoda ili tijekom razvoda znaju imati smanjeni kapacitet za dostupnost djetetu, za prepoznavanje njegovih emocionalnih potreba i za adekvatno reagiranje.

Roditeljima je općenito teško sa djetetom razgovarati o razvodu. Najčešće takav razgovor odgađaju, a zapravo bi sa djetetom trebalo razgovarati i prije nego se jedan od roditelja odseli.
Djetetu treba objasniti da to što se roditelji razvode nema veze sa njime, da ono ni na koji način nije doprinijelo razvodu, da ga oba roditelja i dalje vole i da će oboje biti i dalje uz njega, u nešto promijenjeim okolnostima. Djetetu treba objasniti kako će u buduće biti organiziran zajednički život – koliko često će viđati drugoga roditerlja, kada, tko će ga dovoditi/odvoditi u vrtić ili školu, s kim će ljetovati i sl.

Lišena objašnjenja djeca znaju stvoriti svoju vlastitu priču o razvodu u kojoj sebe okrivljuju za razvod, počinju se negativno doživljavati, osjećati se nesigurno i odbačeno.

Nedopustivo je pred djetetom ili direktno djetetu govoriti negativno o partneru, tražiti od djeteta da bira strane, da sudi u raspravama i sl. Pred djetetom treba izbjegavati sve sukobe. Dijete ima pravo i potrebu poštivati oba roditelja bez obzira tko bio u pravu, tko u krivu, a roditelju na prvom mjestu treba biti dobrobit djeteta.

Manja djeca ponekad se nakon razvoda još više vežu uz roditelja sa kojim su ostali živjeti, a često se reaktivno vraćaju na bivšu razinu funkcioniranja – počinju mokriti u krevet, tepati, žele više pažnje, imaju strahove i sl. Uz adekvatnu podršku i puno strpljenja i ljubavi, sve to prođe.

Iako odvajanje djeteta od roditelja može za dijete biti teško, imajte na umu da je za dijete zdravije odrastati s jednim roditeljem, u miru, nego sa oba roditelja u konfliktnom okruženju.
Ukoliko smatrate da ne možete sami, potražite stručnu pomoć.

ostavite svoj komentar