Refinanciranje ili reprogramiranje kredita?

U čemu je razlika?

Ukratko: refinanciranje kredita situacija je u kojoj klijent traži od banke da mu postojeći kredit zamijeni novim u istoj ili u drugoj banci. Svrha refinaciranja je zamjena starog kredita (s nepovoljnijim uvjetima) novim kreditom (i povoljnijim uvjetima). Česta je praksa dizanje novih kredita (sa povoljnijim uvjetima) u svhu zatvaranja nekoliko starih kredita.

Reprogramiranje kredita je mijenjanje ugovorenih rokova i načina otplate postojećih kredita. Kod reprogramiranja se najčešće mijenjaju rokovi otplate (npr. odgađa se otplata pojedinih rata).

Budući da su krediti po tekućem računu i oni po kreditinim karticama u pravilu najskuplji krediti koji postoje na tržištu, ako smo u finacijskim problemima njih nam se valja najprije riješiti i u tu nam svrhu može poslužiti refinaciranje.

Ako refinanciranje nije izgledno onda nam preostaje, korak po korak, postupno smanjivati dug i izbjegavati nove troškove na taj način. Preporučamo ukidanje svih kreditnih kartica osim možda jedne (za nepredvidive situacije). Tako se štedi na godišnjim članarinama i izbjegavaju se plaćanja visokih kamatnih stopa, da ne govorimo o uštedi koju ćemo realizirati tako što ćemo lakše odolijevati iskušenjima kupnje stvari koje nam nisu neophodne.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

ostavite svoj komentar