Školsko zlostavljanje

Što je zlostavljanje?

Zlostavljanje je oblik nasilja koje sadrži ove elemente:

 • Osoba je trajno i učestalo izložena negativnim postupcima od strane jedne ili više osoba,
 • Cilj zlostavljanja je namjerno i svjesno povređivanje, ponižavanje, zastrašivanje ili izlaganje žrtve neugodnostima,
 • Usmjereno je uvijek na istu osobu,
 • Nasilnik bira žrtvu koja je znatno slabija od njega,
 • Ponašanje koje se ne može ničim opravdati.

Zlostavljanje nije:

 • Jednokratni incident koji se neće ponoviti,
 • Prijateljska razmirica, svađa ili nesporazum,
 • Slučaj ili pogreška,
 • Nenamjerno nanošenje boli,
 • Prijateljsko zadirkivanje,
 • Nasilno rješavanje sukoba između prijatelja iste moći.

Vrste zlostavljanja:

Verbalno — nazivanje pogrdnim imenima, ruganje, omalovažavanje, vrijeđanje, dobacivanje, na bilo kojoj osnovi (etničkoj, nacionalnoj, religijskoj,spolnoj,…)
Fizičko — udaranje, guranje, rušenje; otimanje i uništavanje stvari
Socijalno — ogovaranje, izbjegavanje, ignoriranje, izoliranje, širenje laži i glasina
Psihološko — prijeteći pogledi, grimase, ismijavanje, neželjeni dodiri i komentari seksualne prirode, uhođenje, iznuđivanje novca, ucjenjivanje
Seksualno

Zlostavljači često dolaze iz obitelji u kojima se agresivnim načinima rješavaju sukobi.

Materijalno stanje obitelji ne utječe značajno na pojavu zlostavljanja. Stil odgajanja pokazao se značajnim čimbenikom utjecaja na pojavu zlostavljanja.
Žrtve se najčešće ne osvećuju nakon što su odabrane za žrtvu, pa ih se na taj način smatra “sigurnim” metama u pogledu zlostavljanja. Većina učenika koji su zlostavljani ili ne prijavljuju zlostavljanje odraslima, ili prilično dugo čekaju, prije nego što to učine.

Zašto žrtva dugo čeka prije nego prijavi zlostavljanje?

 • Ima osjećaj srama ima velik strah od odmazde zbog prijavljivanja,
 • Ima osjećaj da odrasli ne mogu na vrijeme ili uopće ne žele zaštiti žrtvu tamo gdje se zlostavljanje uobičajeno događa (igralište, hodnici škole, na putu u ili iz škole, te u razredu kad nastavnik nije prisutan),
 • Broj učenika koji prijavljuje da su žrtve zlostavljanja, smanjuje se sa dobi;što su djeca starija rjeđe se obraćaju za pomoć,
 • Dječaci češće kažu nekome za zlostavljanje; kod dječaka je zlostavljanje najčešće fizičko, bolno i lako uočljivo nasilje.

Istraživanja ukazuju na to da problem pogađa daleko više učenika nego što su toga svjesni roditelji ili nastavnici.

Tko su žrtve?

 • U školi uočeno je da učenici koji su žrtve imaju nešto niže ocjene od prosjeka,
 • Češće su to mlađi ili novi učenici učenici iz drugačije kulture ili manjinske grupe,
 • Djevojčice su puno češće meta zlostavljanja od strane dječaka,
 • Ponekad su to ‘nepopularna’ djeca – podjednak je broj onih dječaka i djevojčica koje ostali učenici ne simpatiziraju pa vrijeme odmora provode sami; ali “nepopularnost” ne znači istovremeno i namjerno isključivanje i društveno zlostavljanje.

Tko su zlostavljači?

 • Dječaci su češći počinitelji “direktnih” zlostavljanja, tj. zlostavljanja koje uključuje izravne fizičke ili verbalne napade,
 • Dječaci su češće i počinitelji i žrtve agresivnog fizičkog i verbalnog zlostavljanja od strane vršnjaka zato što se češće od djevojčica upuštaju u nasilničko ponašanje,
 • Veća je vjerojatnost da će djevojčice primijeniti nedirektivna, profinjena, društvena sredstva kako bi uznemirivale druge djevojčice (isključivanje iz istog kruga prijateljica, manipuliranje prijateljskim odnosima, širenje zlobnih glasina, ogovaranje, laganje itd.),
 • Psihički zlostavljaju (prijeteći pogledi, grimase, uhođenje, iznuđivanje, ucjenjivanje) podjednako djevojčice i dječaci.

Na zlostavljanju ne utječu:

 • Razlike ili posebnosti u izgledu,
 • Veličina mjesta (selo/grad), regionalni smještaj škole, veličina škole kao ni broj djece u razredu.

Koje su posljedice zlostavljanja?

Posljedice zlostavljanja ozbiljne su za sva tri sudionika nasilja : za žrtvu, za nasilnika i za svjedoke. Nema pošteđenih.

Posljedice zlostavljanja na žrtvi su:

 • Nesretna djeca pate od straha i tjeskobe,
 • 20% žrtava izostaje iz škole da bi izbjegla maltretiranje,
 • 29% ima problema s koncentracijom,
 • 22% osjeća simptome fizičke bolesti,
 • 20% ima problema sa spavanjem,
 • Imaju nisko samopoštovanje koje ostaje i u ranim mladenačkim godinama,
 • Pokušavaju izbjegavati školu i druženja,
 • Potištenost im je veća u odnosu na vršnjake,
 • neke žrtve zlostavljanja su toliko uznemirene da počine ili pokušaju počiniti samoubojstvo.

Što se prije zlostavljanje zaustavi, to je bolje za žrtvu. Što je zlostavljanje dugotrajnije, vjerojatnost dugoročnih posljedica je veća.

Posljedice za zlostavljače:

 • Skloni su postati agresivne odrasle osobe,
 • Češće od svojih vršnjaka sudski su kažnjavani.

Preventiva protiv zlostavljanja

 • Prisutnost odraslih bitno smanjuje zlostavljačko ponašanje,
 • Kako je čest slučaj da su mlađi učenici žrtve onih iz viših razreda, osvještavanje problema treba započeti u vrlo ranoj dobi,
 • Treba uporno poticati starije učenike na uočavanje ozbiljnosti problema i prijavljivanje nasilja.

Roditelji, upoznajte se sa bullyingom i upoznajte svoju djecu sa ovim oblikom nasilja: pomozite im da izbjegnu zlostavljanje i da potraže pomoć starijih ako primjete zlostavljanje u svojoj okolini!

Brošura za vidjeti – unicef bullyng

ostavite svoj komentar