Štednja u bankama

Najpoznatija i najpopularnija je štednja u bankama. Osim klasičnih štednih uloga u bankama koji mogu biti odmah dostupni (a vista) ili oročeni na neki period, štedjeti se može:

  • uplaćivanjem premija životnog osiguranja,
  • izdvajanjem u dobrovoljne mirovinske fondove,
  • ulaganjima u investicijske fondove (nešto rizičniji način),
  • uplaćivanjem stambene štednje.

Broj štednih proizvoda i raznih kombinacija štednje iz dana u dan raste.

ostavite svoj komentar