Električni otpad – besplatno zbrinjavanje

Ne znate što učiniti sa žaruljama, žicama, kablovima,  starim dijelovima računala (i slično) koji vam ne trebaju? S frižiderima, TV prijamnikom, zamrzivačem? Garbage, Electronics, Trash, Rubbish

EE otpad je elektronski i električni otpad koji je poželjno (i nužno) odvajati od komunalnog otpada jer spada u kategoriju opasnog otpada i stoga je važno pravilno zbrinjavanje.
Molimo ne iznašati EE otpad u vrijeme odvožnje glomaznog otpada!!!

Cilj gospodarenja EE otpadom uspostava je sustava odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove oporabe, zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Preuzimanje EE otpada možete realizirati kontaktiranjem ovlaštenih tvrtki  za skupljanje EE otpada koja sukladno Zakonu o otpadu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja EE otpada i ovlaštenik je koncesije za skupljanje EE otpada. U Hrvatskoj to su FLORA VTC d.o.o. i Spectra-media d. o.o.

Ukoliko primijetite da je netko u vašoj blizini izbacio u otpad bilo koji dio EE otpada, kontaktirajte ove tvrtke i osigurajte sigurno i ekološko zbrinjavanje. Nemojte bacati u smeće žarulje, žice, kablove, rasvjetna tijela već nas nazovite.

EE otpad možete i osobno predati ovlaštenom koncesionaru Ministarstva zaštite okoliša za sakupljanje i obradu na slijedećim adresama:
Strmec-Samoborski, Kralja Tomislava 6a, 098 414917
Zagreb, Gradišćanska 20, 098 188 90 27

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju Zakona o otpadu donijelo je 2007. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom; tim pravilnikom je u potpunosti uspostavljen Sustav za gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom (EE otpad) radi njegove uporabe, zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Sakupljaju se sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz Dodatka IB Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom za cijelo područje Republike Hrvatske:

  • mali kućanski aparati
  • oprema informatičke tehnike (IT) i opreme za telekomunikaciju
  • oprema široke potrošnje za razonodu
  • rasvjetna oprema (žarulje,…)
  • električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
  • igračke, oprema za razonodu i športska oprema
  • medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)
  • instrumenti za nadzor i upravljanje
  • samoposlužni aparati

Predajom EE otpada dobivate potvrdu – OVJERENI PRATEĆI LIST kojim dokazujete da ste EE otpad predali ovlaštenom sakupljaču. Time će Vaš otpad biti ekološki zbrinut.

Više informacija o subjektima koji zbrinjavaju EE otpada širom Hrvatske možete pronaći na:
https://www.fzoeu.hr/docs/kontakti_i_adrese_sakupljackih_centara_ee_2015_v1.pdf

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar