Suočeni s bolešću

Bolest je samostan koji ima svoj red, svoju askezu, svoje tišine i svoja nadahnuća…

O zdravlju ne razmišljamo previše sve dok smo zdravi, mi i/ili naši najbliži. Na neki način živimo s mišlju kako se to događa negdje drugdje i nekom drugom.
A onda… Liječnik nam saopći da bolujemo od raka. Nevjerica, šok, bijes i ljutnja, panika, strah, pa čak i sram… Što sada? Je li to moguće? Zašto meni? … …ID-100221267
Suočavanje podrazumijeva prilagođavanje problemu i iznalaženje načina kako upravljati njime, način na koji se prilagođavamo stresnim životnim uvjetima, u ovom slučaju bolesti.

Najteži su prvi dani i tjedni nakon saznanja. Stanje šoka, tuposti i kaotičnih misli karakteristični su za to razdoblje. Osobi suočenoj s bolešću poljuljani su temelji – vjerovanja i vrijednosti, doživljaj sebe, okoline i vizija budućnosti. Tek u narednim tjednima i mjesecima polako postajemo svjesni situacije i dobivamo odgovore na pitanja – Koliko je bolest ozbiljna? Što se može učiniti po tom pitanju? Kakve su prognoze?
U svakom čovjeku suočavanje s obolijevanjem od raka izaziva psihičku reakciju različitog intenziteta i oblika.
Najčešće reakcije su:

  • Usmjeravanje na rješavanje problema – prikupljanje informacija o bolesti, načinima liječenja, lijekovima, liječnicima, ustanovama, iskustvima drugih ljudi i sl.
    Izražavanje emocija – traženje podrške od strane bližnjih, plakanje, razgovaranje o bolesti, o svojim strahovima, o načinima liječenja.
  • Izbjegavanje suočavanja s bolešću – odgađanje, zaboravljanje, poricanje, ignoriranje, odbijanje liječenja i odlazaka na kontrole i dr.

Suočavanje s bolešću predstavlja stalno prilagođavanje i iznalaženje najboljeg načina kako se nositi s bolešću. Činjenicu da smo oboljeli ne možemo promijeniti, način na koji prihvaćamo svoju bolest možemo, a što je naša reakcija primjerenija živjet ćemo kvalitetnije.
Ukoliko bolest doživimo isključivo kao gubitak prepustit ćemo se osjećaju bespomoćnosti, beznađu i očaju.
Biti optimističan i poduzetan u ovakvoj je situaciji iznimno teško, ali samo ako bolest shvatimo kao izazov i poticaj lakše ćemo izdržati.

Pri tome je vrlo važno da osoba ima podršku okoline, posebno najbližih – članova obitelji i partnera. Njihova je uloga neprocjenjiva i nezamjenjiva. Oboljeli često imaju potrebu za time da ih netko posluša, ohrabri, utješi. Ponekad je dovoljan samo prijateljski dodir, prisutnost, stisak ruke. Oboljeli treba osjetiti našu brigu, razumijevanje i suosjećanje. U razgovorima treba izbjegavati sažalijevanje, kukanje, pesimizam i pretjerano zaštitničko nastupanje.

Ponekad oboljeli imaju teškoće u izražavanju svojih osjećaja i strahova vezanih uz bolest. Ponekad jednostavno ne žele opterećivati druge ljude (posebno najbliže) svojom bolešću ili su pak zaokupljeni samo svojom bolešću i neprestano samo o njoj govore. Sve su to uobičajene reakcije kojima oboljeli nastoji ublažiti stresnu situaciju.
Otvorenost iskazivanja emocija vrlo je važna i olakšava suočavanje s bolešću. Uz stručnu pomoć i podršku okoline oboljeli se lakše nose s krizama i jačaju svoje emocionalne snage.

Važno je razumjeti što se događa i uspostaviti načine upravljanja sa situacijom – odrediti što nam je potrebno kako bismo najbolje mogli živjeti s bolešću, ulagati napore u cilju kontrole problema vezanih uz bolest i održavanje zdrave ravnoteže između realiteta i razumnog optimizma.

Grupna podrška (suportivne grupe), rukovođena profesionalnim terapeutom, gdje bolesnici jedni s drugima dijele probleme koje im je donijela bolest, umanjuju osjećaj usamljenosti i nude cijeli spektar mogućih pozitivnih utjecaja.

Zahvaljujući značajnim dijagnostičko-terapijskim dostignućima i sve uspješnijim rezultatima liječenja apsolutno negativan stav prema ovom oboljenju sve je manje prisutan među oboljelima. Osim toga, pravovremena i pravilna reakcija na prve znakove obolijevanja povećava šanse za pozitivan ishod, odnosno ozdravljenje.
Uređaji su precizniji, manje je štetnih popratnih pojava i posljedica, kirurške tehnike poštedne, lijekovi sve učinkovitiji. Sve je više izliječenih i zaliječenih bolesnika koji cijeli niz godina žive kvalitetnim životom.

“Therapy”- Image courtesy of Ambro / FreeDigitalPhotos.net
 “Man Having Severe Headache”- Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net 

ostavite svoj komentar