Svjetski dan mentalnog zdravlja

Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja…

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. listopada. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, problemima vezanim uz mentalno zdravlje i poticanje na ulaganje u sustav podrške mentalnom zdravlju – omogućavanje osobama, organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promoviraju svoj rad i u suradnji sa zajednicom rade na poboljšavanju uvjeta za pružanje odgovarajuće zaštite mentalnog zdravlja.

Svake godine naglasak se stavlja na određeni problem vezan uz mentalno zdravlje. Prošlih godina teme su bile: mentalno zdravlje i starije odrasle osobe, život sa shizofrenijom, dostojanstvo u mentalnom zdravlju, psihološka prva pomoć, mentalno zdravlje na radnom mjestu.

Ove će godine naglasak biti na mladim osobama i mentalnom zdravlju u svijetu stalnih i brzih promjena. Gotovo polovica svih mentalnih bolesti započinje u dobi od 14 godina, no većina prolazi neopaženo i netretirano. Depresija među mladima sve je češća, samoubojstvo je drugi vodeći uzrok smrti u dobi od 15 do 29 godina, prekomjerna uporaba alkohola i droga među adolescentima predstavlja veliki problem, poremećaji prehrane su također sve izraženiji problem. Prevencija počinje s poznavanjem i razumijevanjem ranih upozoravajućih znakova i simptoma eventualnih mentalnih bolesti.

Najvažniju ulogu u prevenciji imaju roditelji i odgojno-obrazovne ustanove koje djeca i mladi pohađaju. Važno je poticati i pomagati djeci i mladima u usvajanju životnih vještina koje će im pomoći u nošenju sa svakodnevnim izazovima – kod kuće, u školi, u društvu.

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti.

Svjetska zdravstvena organizacija definira zdravlje kod ljudi kao “stanje kompletne fizičke, mentalne i društvene dobrobiti koje se ne sastoji samo od izostanka bolesti”. Posljednjih godina definicija je proširena da bi uključila sposobnost da se vodi „društveno i ekonomski produktivan život“.

Samo zdravi mladi ljudi mogu živjeti ispunjen i sretan život, biti produktivni, dati kvalitetniji doprinos u raznim aspektima, svojim obiteljima i zajednici te društvu u cjelini.

Važno je uključivanje svih subjekata – vlasti, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih sektora – u sveobuhvatne, integrirane i učinkovite programe za mentalno zdravlje mladih ljudi. To bi trebalo biti povezano s programima za podizanje svijesti među mladim ljudima i važnosti i načinima skrbi o njihovom vlastitom mentalnom zdravlju i pružanja pomoći vršnjacima, nastavnicima i roditeljima da znaju kako pružiti podršku drugima.

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar