Tema "drvo"

  • Oslanjanje

    Stablo se oslanja na stablo, a čovjek na čovjeka. Bosanska poslovica

    Datum objave: / Komentara: 0