Tema "gerontodomaćica"

  • Dnevni boravak i pomoć u kući

    Za starije osobe… Domovi za starije dosada su bili jedina mogućnost zbrinjavanja starijih osoba o kojima se njihova djeca i…

    Datum objave: / Komentara: 0