Tema "građevinski materijali"

  • Recikliranje građevinskog otpada

    Ekološki pristup gospodarenju građevinskim otpadom… Sukladno zakonskoj regulativi EU do 2020. godine minimalno 70% građevinskog otpada morat će se reciklirati….

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Materijali za gradnju doma

    Ekološki, manje ekološki… Ekološki prihvatljivi građevinski materijali su oni koji najmanje štetno utječu na okoliš. Većina građevinskog konstruktivnog materijala poput…

    Datum objave: / Komentara: 0