Tema "hiperkativnost"

  • Prehrana i hiperaktivnost

    Sedamdesetih godina prošlog stoljeća dr. Feingold iz San Francisca iznio je teoriju da je hiperktivnost u djece posljedica prehrane s…

    Datum objave: / Komentara: 0