Tema "holistički pristup zdravlju"

  • Holistički pristup zdravlju

    Zdravlje nije samo odsustvo bolesti… Holizam promatra čovjeka izvan granica biologije, medicine, sociologije i psihologije u klasičnom smislu, objedinjuje te…

    Datum objave: / Komentara: 0