Tema "hrabrost"

  • Životni san

    I loša ocjena… Za domaću zadaću djeca su dobila zadatak napisati sastavak o tome što bi željela biti kad odrastu….

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Razboritost

    Razboritost je bolja polovica hrabrosti.

    Datum objave: / Komentara: 0