Tema "informatička pismenost"

  • Računalo namijenjeno starijim osobama

    Informatički pismeni ljudi svakodnevno moraju učiti ne bi li mogli kvalitetno savladavati korištenje novih aplikacija i programa. Kako bi stvar…

    Datum objave: / Komentara: 0